หน้าหลัก
ข่าวสาร
อุปกรณ์เสริม
Tutor การใช้โปรแกรม
Downloads
รายชื่อลูกค้า
โปรแกรมบริหารสำหรับสถานศึกษา
โปรแกรมพัสดุ
โปรแกรมแผนงาน และ งปม.
โปรแกรมบุคลากร
โปรแกรมลงเวลานักเรียน
โปรแกรมห้องสมุด
โปรแกรมสารบรรณ
Contact US
ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชม: 232055
หน้าหลัก arrow โปรแกรมแผนงาน และ งปม.
e-Plan พิมพ์ ส่งเมล

โปรแกรมฝ่ายวางแผนงานและพัฒนา (e-Plan)
 

Image


 

  • สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ถึงยอดคงเหลือ ยอดขอใช้ ยอดใช้จริงได้ ภายใต้การควบคุมของเราทั้งหมด โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา และ
  • สามารถทราบถึงเงินงบประมาณที่ใช้ได้จากเงินโอนคงเหลือ
  • สามารถรายงานผลผลิตรายไตรมาส ตามโครงการหรือรายเดือนได้
  • รายงานค่าสาธารณูปโภครายไตรมาสหรือรายเดือนได้
  • รายงานสรุปให้ฝ่าย/งาน/แผนก ถึงยอดการใช้เงินและเงินคงเหลือของฝ่าย/งาน/แผนก ต่างๆ
  • สามารถรายงานเงินคงเหลือ แยกตามประเภทเงิน หมวดเงิน ทั้งวิทยาลัยได้ และยังสามารถวิเคราะห์โครงการเป็นร้อยละของเงินที่ใช้ไปประจำโครงการได้
  • สามารถรายงานเงินที่อยู่ระหว่างการขอซื้อ/ขอจ้างทั้งหมด และรายโครงการได้ รวมถึงรายงานเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมด และรายโครงการได้
  • มีส่วนสำหรับการติดตามสำหรับผู้บริหาร บนเครือข่าย Internet/LAN (web browser)
  • สามารถตัดยอดเงินจากการจัดซื้อจากโปรแกรมพัสดุได้

 

:: Download ::

โบร์ชัวร์
คู่มือการใช้งาน

 

 

 

Vivany Clock
โพลล์
ท่านคิดว่าโปรแกรมของบริษัทมีประโยชน์ต่อสถานศึกษามากน้อยเพียงใด